top of page

Zakaj izbrati mene

Izobraževanja:

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana socialna delavka.

Opravljeni izpiti:

Opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva,

opravljen izpit iz upravnega postopka.

Dodatna izobraževanja:

Zaključeno dvo letno izobraževanje zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti.

Izobraževanje za psihoterapevtsko svetovanje otrokom in mladostnikov.

Izobraževanja o nasilju v družini in načinih dela z žrtvami nasilja.

Izobraževanje iz uporabe EFT metode.

Izobraževanja na temu duševnega zdravja.

Izobraževanja o svetovalnem delu z otroki in odraslimi.

Samoizobraževanje na temo osebne rasti.

Izobraževanje za prostovoljko na telefonu za spolno zlorabljene otroke.

Opravljen tečaj Usposabljanje za medgeneracijsko druženje s starimi ljudmi v okviru Inštituta Antona Trstenjaka.

Izobraževanja na temo dela s strankami, delo s težavnimi strankami, vodenje individualnega načrta v času zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje.

Izobraževanje za prostovoljko v okviru društva Hospic.

Zaključen prvi letnik realitetne terapije.

Udeležba izobraževanja Zagovornik – glas otroka.

Delovne izkušnje pridobljene kot prostovoljka oz. izven redne zaposlitve:

Na Študijsko raziskovalnem centru za družine kot terapevtka stažistka izvajam individualne, družinske in partnerske terapije.

Bila sem članica sveta javnega zavoda Mestne knjižnice Kranj in sem še članica Komisije za kulturo in šport v okviru Mestne občine Kranj.

Bila sem aktivna članica Pisarne prenove soseske Planina: organizacija in izvedba dogodkov, vodenje delovnih skupin, sodelovanje z mediji, ...

Vodenje preventivnih delavnic na področju alkoholizma na Osnovni šoli Predoslje.

Sodelovanje v delovni skupini pri pripravi novelacije Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj za področje sociale in zdravstva.

Pomočnica vodje v občinah Kranj, Naklo in Preddvor pri medgeneracijskem projektu Simbioza v letu 2013.

Občinski koordinator akcije Očistimo Slovenijo v Občini Medvode v letu 2012.

Vodenje literarnih večerov v času študija.

Kot aktivna občanka sem sodelovala v različnih akcijah kot so ustvarjanje zeliščne gredice, postavitev hribčkov vrednot, živa knjiga, …

bottom of page