top of page
Search

Komunikacija, ki zbližuje | Mateja Debeljak | TEDxPlanina

Mateja je socialna delavka in svetovalka, ki v življenju v prvi vrsti izhaja iz srca. Zaveda se, da je vsak človek svet zase. Da bi se lahko približala srčiki posameznika, pri svojem delu uporablja najrazličnejše pristope. Pri tem ponosno priznava, da je samo človek in verjame, da je živeti veščina, ki se jo učimo vse življenje. Del tega procesa pa je tudi naša medsebojna komunikacija, ki nas lahko oddaljuje, ali pa povezuje. Mateja je v svojem govoru podala nekaj preprostih nasvetov, ki se jih je pri izbiri besed in dejanj vselej dobro spomniti, da si bomo vse bližje. Mateja je socialna delavka in svetovalka, ki v življenju v prvi vrsti izhaja iz srca. Zaveda se, da je vsak človek svet zase. Da bi se lahko približala srčiki posameznika, pri svojem delu uporablja najrazličnejše pristope. Pri tem ponosno priznava, da je samo človek in verjame, da je živeti veščina, ki se jo učimo vse življenje. Del tega procesa pa je tudi naša medsebojna komunikacija, ki nas lahko oddaljuje, ali pa povezuje. Mateja je v svojem govoru podala nekaj preprostih nasvetov, ki se jih je pri izbiri besed in dejanj vselej dobro spomniti, da si bomo vse bližje. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format, but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx
8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page